Beginpagina
Bijstandsuitkering
Werkloosheid
Toeslagen fiscus
Ziekte
Arbeidsongeschikt
Kinderbijslag
Direct hulp
Contactformulier
Interessante sites

Iedereen in Nederland heeft recht op inkomen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit recht is onder meer vastgelegd in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948 en in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

Indien u nu in een situatie verkeert dat een uitkeringsinstantie zoals het UWV, de Gemeentelijke Sociale Dienst (DWI), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of de Belastingdienst (huurtoeslag, zorgtoeslag, voorlopige teruggave IB) u weigert - om wat voor reden dan ook - een uitkering of een toeslag uit te betalen, dan kunnen wij u helpen om alsnog uw rechten op betaling van uw uitkering, bijstand of toeslag zeker te stellen.

Wij schakelen voor u gespecialiseerde juristen en advocaten in, waardoor u op korte termijn (weer) recht op een uitkering zult hebben. Ook in geval van afwijzende beschikkingen van uw uitkeringsinstantie, kan er door middel van het aanvragen van een voorlopige voorziening bij de rechtbank op korte termijn een (voorschot) op uw uitkering van de betreffende instantie of van een andere instelling (bijvoorbeeld de Gemeente) worden gevorderd. Tegelijkertijd zal er voor u tijdig bezwaar- en beroep worden aangetekend, waardoor voor de toekomst uw recht op een uitkering of toeslag zoveel mogelijk wordt veilig gesteld.

Ten aanzien van de juridische kosten die verbonden zijn aan het zekerstellen van uw uitkering, zal er zonodig aan de Raad voor de Rechtsbijstand een financiële vergoeding worden gevraagd. Evident is dat u - indien u geen inkomen heeft - niet in staat bent om zelf dure advocaten of gerechtelijke procedures te betalen. Wij nemen u ook deze zorg uit handen.

Belt u ons voor vrijblijvend advies of stuur ons een e-mail waarin u duidelijk uw probleem omschrijft. Wij zoeken dan gelijk naar een oplossing voor u.

www.sociaalverhaal.eu, telefoon: 085-301.0072, e-mail: info@sociaalverhaal.eu 

Top
www.sociaalverhaal.eu | info@sociaalverhaal.eu