Beginpagina
Bijstandsuitkering
Werkloosheid
Toeslagen fiscus
Ziekte
Arbeidsongeschikt
Kinderbijslag
Direct hulp
Contactformulier
Interessante sites

Is uw uitkering stopgezet en heeft u geen inkomen ?  - Ziektewet

Wanneer komt u in aanmerking voor een ziektewetuitkering ?  

Wanneer u ziek wordt, maar geen werkgever (meer) heeft, dan kunt u een ziektewetuitkering ontvangen. U kunt deze uitkering aanvragen bij uitkeringsinstantie UWV.

Mensen zonder werkgever die een beroep kunnen doen op de Ziektewet zijn bijvoorbeeld uitzendkrachten, oproepkrachten, thuiswerkers en stagiairs.

Als u wel een werkgever heeft, dan heeft u in sommige gevallen ook recht op een ziektewetuitkering. Bijvoorbeeld als u ziek wordt als gevolg van een zwangerschap of een orgaandonatie. De werkgever krijgt dan het ziekengeld van het UWV om uw loon door te betalen.

Heeft u bij het UWV een aanvraag voor een Ziektewetuitkering ingediend en is deze is u geweigerd, dan kunnen wij u helpen om een uitkering te krijgen.

Ook indien uw werkgever weigert om u tijdens ziekte door te betalen, dan kunnen wij ervoor zorgen dat u alsnog betaald wordt. 

Onze deskundigen maken voor u bezwaar en gaan voor u in beroep bij de rechtbank. In nijpende gevallen kan er in een kort geding een voorschot op uw uitkering wordt gevorderd.

www.sociaalverhaal.eu, telefoon: 085-3010072, e-mail: info@sociaalverhaal.eu

Top
www.sociaalverhaal.eu | info@sociaalverhaal.eu