Beginpagina
Bijstandsuitkering
Werkloosheid
Toeslagen fiscus
Ziekte
Arbeidsongeschikt
Kinderbijslag
Direct hulp
Contactformulier
Interessante sites

Is uw uitkering stopgezet en heeft u geen inkomen ? - Arbeidsongeschikt

Ben je langer dan een paar weken ziek ? Dan krijg je te maken met een wirwar aan sociale en particuliere verzekeringen. Je werkgever betaalt de eerste twee jaar een deel van je loon door. Ben je zelfstandig, dan gelden voor jou andere regels.Doordat je niet kan werken, ga je er meestal in inkomen op achteruit. Belangrijk is dat je maandlasten worden betaald.

Een werknemer in loondienst die ziek wordt, valt gedurende de eerste twee jaar onder de Wet Verbetering Poortwachter (WVP). De werkgever is dan verplicht om een zieke werknemer in deze periode 70% van zijn loon door te betalen.

Aanspraak op de WIA. Als een werknemer gedurende deze 104 weken (2 jaar) zonder onderbreking ziek is geweest, vervalt het recht op een uitkering op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (WVP) en kan aanspraak worden gemaakt op een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). 

Arbeidsongeschiktheidspercentage. Het Uitkeringsinstituut Werknemersverzekeringen (uwv.nl) beoordeelt aan het einde van de periode van 2 jaar ziekte de mate van arbeids(on)geschiktheid. Dat doet het UWV door het loonverlies vast te stellen: het percentage dat men minder kan verdienen dan voorheen. Kunt u minstens 35% minder verdienen dan het oude loon, dan bent u arbeidsongeschikt.

Minder dan 35% arbeidsongeschikt ? Als u minder dan 35% arbeidsongeschikt blijkt te zijn, heeft u geen recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. U kunt dan met uw huidige werkgever bekijken welke mogelijkheden er nog voor u in het bedrijf zijn. Misschien kunt u in dezelfde baan blijven, of is er ander, aangepast werk. Als dat niet het geval is en u kunt uw eigen werk niet meer doen, dan kan de werkgever een ontslagprocedure starten. U kunt dan eventueel in aanmerking komen voor een ww-uitkering.

Let op: een WIA-uitkering moet u zélf aanvragen bij het UWV. De aanvraag moet 13 weken voor het einde van de wachttijd binnen zijn, dat wil zeggen 3 maanden voordat uw Wulbz-uitkering afloopt. In de regel is dit na 21 maanden ziekte.

Heeft het UWV u een WIA-uitkering geweigerd of bent u het niet eens met de vaststelling van de mate van arbeidsongeschiktheid door het UWV, neem dan contact met ons op voor bezwaar of beroep tegen de beslissing van het UWV. Ook indien u het oordeel van de verzekeringsarts van het UWV betwist, dan kunnen wij u van dienst zijn.
 
www.sociaalverhaal.eu, telefoon: 085-3010072, e-mail: info@sociaalverhaal.eu

 

Top
www.sociaalverhaal.eu | info@sociaalverhaal.eu