Beginpagina
Bijstandsuitkering
Werkloosheid
Toeslagen fiscus
Ziekte
Arbeidsongeschikt
Kinderbijslag
Direct hulp
Contactformulier
Interessante sites

Is uw uitkering stopgezet en heeft u geen inkomen ? - Bijstandsuitkering 

Op grond van de wet 'Werk en Bijstand' heeft een ieder in Nederland recht op algemene bijstand. 

Algemene bijstand is een uitkering die u kunt ontvangen als u niet (meer) kunt voorzien in uw levensonderhoud en u geen recht heeft op een andere uitkering of regeling.

Indien u uw baan bent kwijtgeraakt, of u werkt als zelfstandige en u verdient (tijdelijk) niets, dan heeft u in beginsel recht op algemene bijstand door de Gemeente.

Voorts kunt u recht hebben op bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand is een eenmalige uitkering die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw huidig inkomen kunt betalen.

Tot slot kan de situatie zich voor doen dat u recht heeft op aanvullende bijstand. Deze zogenaamde langdurigheidstoeslag is een jaarlijkse toeslag die u kunt ontvangen als u langdurig een laag inkomen heeft en u geen zicht heeft op inkomensverbetering.

Wij kunnen voor u vrijblijvend onderzoeken of u op korte termijn recht heeft op bijstand van de Gemeente. Tevens kunnen wij voor u een aanvraag indienen bij de Gemeente voor een bijstandsuitkering. Ook indien u reeds zelf een uitkering bij de 'Dienst Werk & Inkomen' (DWI) van de Gemeente heeft aangevraagd en uw aanvraag is afgewezen, dan kunnen wij voor u bezwaar maken tegen deze afwijzing en zonodig bij de Rechtbank in beroep gaan of een voorschot vorderen van de Gemeente.

Neemt u voor advies telefonisch contact met ons op: 085-3010072 of 085-3031575.

Top
www.sociaalverhaal.eu | info@sociaalverhaal.eu